Utmärkelser

Vi i förbundet lyfter fram och uppmärksammar medlemmar som inspirerar och hjälper näringen framåt. Här kan du läsa om de som fått utmärkelser från Hortonomförbundet.

Hedershortonomer:
Salla Mattilla

Jubileumshortonomer:
Ida Backström, 85-årsjubileum

Per-Olof Bergendal, 80-årsjubileum
Helena Karlén, 75-årsjubileum

Årets Hortonom

Finns det en Hortonom du minns och uppskattar? Någon som har gjort något exemplariskt för branschen, för Hortonomerna eller som förtjänar uppskattning på något annat sätt?

Årets hortonom är ett hederspris som uppmärksammar en hortonom som på ett förtjänstfullt sätt är eller har varit verksam i sitt yrke och är en god ambassadör för hortonomkåren. Varje år utnämner Hortonomförbundet en Årets Hortonom, och här kan du läsa om tidigare pristagare.

Årets Hortonom 2024: Nils Andersen

Årets Hortonom 2024 är Nils Andersen, CEO Splendor Plant. Foto: Erika Wallin

Till Årets Hortonom 2024 fanns rekordmånga nomineringar och valet föll på Nils med följande motivering:

Nils är en sann visionär som med stort engagemang och envishet drivit utvecklingen både av det egna företaget och branschen i stort. Splendor Plant är idag Nordens största plantskola och en viktig motor för hela branschen.

Tack vare Nils idérikedom har vi idag odlingssystemet Odla med naturen, varumärket E-planta och ett välfungerande Hvilan Utbildning. Dessutom har Nils genom åren inte baraskolat växter, utan i sitt företag även många blivande och verksamma hortonomer.

Med uppskattning för detta föräras pristagaren med utmärkelsen Årets Hortonom 2024.

NILS KARRIÄR

Nils pappa Gustav var också hortonom, plantskolist och egenföretagare, men att Nils skulle gå i hans fotspår var långt ifrån självklart. Istället var siktet inställt på att spela fotboll och utbilda sig till kiropraktor. Men som det ofta är med livet, blev det inte helt som han hade tänkt sig. Istället började Nils redan som ung att mellan fotbollsträningar och andra aktiviter odla fruktträd tillsammans med brodern Sven och ett gäng kompisar.

Efter lumpen ville Nils utomlands och hamnade tack vare föräldrarnas kontakter i en tysk rododendronplanskola. Parallellt med fotbollen växte där ett intresse för växter och odling fram. Så mycket att Nils 1978 valde att påbörja utbildningen till hortonom.

Det var i Tyskland som Nils intresse för odling och växter väcktes på allvar. Foto: Erika Wallin

När Nils under studietiden blev inkallad till repmånad valde han att pausa studierna. Efter repmånaden reste och arbetade han en tid i USA. Det amerikanska drivet gjorde starkt intryck och synsättet att allt är möjligt har präglat honom. Förutom fokus på möjligheter före hinder lade han också grunden till ett rikt kontaktnät i USA.

Väl hemma igen gick han klart hortonomutbildningen samtidigt som han tillsammans med sina bröder tog över och drev familjeföretaget Ödåkra Plantskola vidare. Nils arbetade sedan en tid på Hilleshög med skogsförädling och plantskoleproduktion.

SPLENDOR PLANT GRUNDAS

1988 slutade Nils på Hilleshög för att ägna sig helhjärtat åt familjeföretaget. 1991 ombildades verksamheten och Splendor Plant grundades. Plantskolan har därefter expanderat stort och är i dag Nordens största plantskola. Många varumärken med anknytning till Nils vistelse på Bailey Nurseries i USA saluförs idag på plantskola. Det är till exempel Endless Summer hortensior, Easy Eleganse rosor och First Edition serien.

Parallellt med rollen som CEO på Splendor Plant har Nils drivit många näringspolitiska frågor. Till exempel är E-plantsystemet och Sveplant resultatet av detta.

-Två viktiga val är att alltid vara nyfiken och försöka se glaset som mer halvfullt än halvtomt. Det ger mig inspiration, berättar Nils.

Och vi kan ju bara hålla med, för Nils nyfikenhet har bäddat för många framgångar, både under 45 år som egenföretagare och i näringspolitiska sammanhang.

Nils tycker att det är kul att arbeta och har inga omedelbara planer på att vare sig sluta utveckla Splendor Plant eller plantskolebranschen. Foto: Erika Wallin

Årets Hortonom 2023: Elisabet Martinsson

“Elisabet är en inspirerande visionär som med stor kompetens, beslutsamhet och entusiasm byggt upp det kompetenscentrum som Elitplantstationen är idag. Tack vare Elisabets idoga arbete finns ett friskt, välprövat och klimatanpassat växtsortiment i svensk handel. Med uppskattning för detta föräras pristagaren med utmärkelsen Årets Hortonom 2023.”

Läs mer om Elisabeth Martinsson här

Årets Hortonom 2022: Eva Anflo

“Årets pristagare har under många år varit en centralfigur och samlande kraft inom påverkansarbete till gagn för svenska trädgårdsproducenter.

Fokus för Eva Anflo har varit att skapa så bra förutsättningar för trädgårdsnäringen som möjligt. Eva har arbetat med oerhörd bredd av trädgårdsrelaterade frågor. Ett axplock av dessa är arbetskraftsfrågor, främjandefrågor, växtskyddsfrågor och regelverket kopplat till producentföreningar. Med stort engagemang och kämpaglöd har Eva gripit sig an de alla. 

Branschkollegor vittnar om en omtänksam person som frikostigt delar med sig av sin kunskap och är en inspirationskälla för andra. Eva är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.”

Läs mer om Eva Anflo här

Årets Hortonom 2021: Elisabeth Öberg

“Elisabeth Öberg har ett hjärta som klappar för odling i norr. Under tre decennier har hon arbetat med allt mellan att hitta buskar och träd för norrländska klimatförhållanden, till att i eget företag bedriva broccoliproduktion. Modet och nyfikenheten inför att pröva nya saker har varit ständigt närvarande, också när även de stora samhällsfrågorna har berörts. Elisabeths yrkesutövande innehåller en enorm spännvidd av kunskap, erfarenheter och ett stort engagemang för människor och produktion i norra Sverige. Elisabeth är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.”

Årets Hortonom 2020: Gunnel Holm

“Hortonom Gunnel Holm har under många år arbetat som verksamhetsledare på föreningen E-planta.  Genom målmedvetet och uthålligt engagemang för medlemsföretagen har hon bidragit till att svenska plantskolor kan glänsa med ett unikt klimatanpassat sortiment. Lugn och integritet har varit trogna arbetsredskap i allt från fröinsamling till att bevaka licensrättigheter på populära E-plantssorter. Genom E-plantas och Gunnels engagemang i BEUM (Föreningen Besiktningsmän för Utemiljö) har också växtmaterialets fortsatta omhändertagande i anläggningsskedet kvalitetssäkrats. Gunnels berömvärda insatser gör sig påminda nu och för lång tid framöver genom vackert och odlingssäkert växtmaterial i svenska utemiljöer. Gunnel är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen. “

Mer om Gunnel Holm hittar du här.

Årets Hortonom 2019: Agneta Sundgren

“Hortonom Agneta Sundgren är stadigt förankrad i den gotländska myllan och har under lång tid bedrivit ett mångfascetterat och utvecklingsorienterat arbete kring växtskyddsfrågor. Agnetas erkänt goda förmåga att sätta sig in i andras perspektiv bidrar starkt till att Agneta ses som en skicklig kommunikatör och god samarbetspartner. Dessa tillgångar tillsammans med Agnetas stora ämneskunskap och engagemang har givit en lättare tillvaro för branschens yrkesmänniskor och deras många olika hortikulturella grödor. Agneta är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.” 

Mer om Agneta Sundgren hittar du här.

Årets Hortonom 2018: Klara Löfkvist

“Hortonom Klara Löfkvist ägnar dagarna åt forskning och kunskapsförmedling inom odling och växtskydd och har under sin karriär fungerat som en länk mellan forskning och odling. Klara har förmågan att engagera och inspirera så väl studenter som odlare med mångårig praktisk erfarenhet. Med sin energi och glädje sprider hon budskap som gör skillnad inom trädgårdsnäringens synsätt på framtidens växtskydd. Ett föredrag av Klara är ett föredrag man minns.”

Mer om Klara Löfkvist hittar du här.

Årets Hortonom 2017: Birgitta Svensson

“Hortonom Birgitta Svensson har genom sitt mångåriga arbete på SLU med forskning, undervisning och fortbildning på ett förtjänstfullt sätt främjat kunskapsutvecklingen inom framför allt bärodlingen. Birgitta har också med engagemang och skärpa samarbetat med olika aktörer i branschen. Birgitta är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.”

Mer om Birgitta Svensson hittar du här.

Årets Hortonom 2016: Claes Bohlin 

”Hortonom Claes Bohlin har lång erfarenhet inom jordbranschen. Genom stort kunnande inom substrat, torv, växtnäring och jordars egenskaper har Claes vunnit stor respekt, både inom Sverige och även internationellt, då genom arbetet med standardiserings- och certifieringsfrågor för branschen. Claes Bohlin har under sin långa karriär generöst delat med sig av sina rika erfarenheter.”

Mer om Claes Bohlin hittar du här.

Årets Hortonom 2015: Håkan Sandin

“Hortonom Håkan Sandin har genom sitt arbete som verksamhetsledare för Tillväxt trädgård i Alnarp, bidragit till att öka intresset för de gröna näringarna på många plan, både hos företagare och närliggande organisationer, samt inom akademin. Hållbar utveckling står i centrum och Håkan Sandin är en energisk igångsättare av olika projekt och utvecklingsidéer.”

Mer om Håkan Sandin hittar du här.

Årets Hortonom 2014: Kimmo Rumpunen

“Hortonom Kimmo Rumpunen har genom sitt arbete med växtförädling av flera olika växtslag i Balsgård, bidragit till att stärka den genetiska mångfalden till nytta för trädgårdsodlare både i stor och liten skala. Han har även bidragit till en ny kunskapsbas och produktutveckling inom området innovativa drycker på ett inspirerande och nyskapande sätt.”

Mer om Kimmo Rumpunen hittar du här.

Årets Hortonom 2013: Anna-Karin Johansson

“Hortonom Anna-Karin Johansson har på ett föredömligt sätt visat vilket värde hortonomyrket har i samhället. Hennes sinne för entreprenörskap och breda kunskapsbas samt hennes förmåga att samla kunskap och förmedla denna på ett eminent pedagogiskt sätt. Yrkeskåren har i Anna-Karin Johansson och hennes trädgårdsrådgivning en person som sporrar och entusiasmerar till nya tag.” 

Mer om Anna-Karin Johansson hittar du här.

Årets Hortonom 2012: Maj-Lis Pettersson

“Hortonom Maj-Lis Pettersson har genom sin mångåriga gärning som statskonsulent vid SLU Uppsala, varit en positiv förebild för hortonomyrket. Hon har skrivit böcker om växtskydd, varit redaktör för Faktablad om växtskydd – Trädgård och sist men inte minst medverkat i radio (exempelvis populära Odla med P1) som en folkbildare för trädgårdsskötsel. Hennes engagemang och positiva energi när det gäller trädgårdsodling har spritts till många odlare över hela landet.”

Mer om Maj-Lis Pettersson hittar du här.