Utmärkelser

Vi i förbundet vill lyfta fram och uppmärksamma våra exemplariska medlemmar som inspirerar och hjälper näringen frammåt. Här kan du läsa om våra olika beaktade medlemmar.

Hedershortonomer:
Salla Mattilla

Jubileumshortonomer:
Per-Olof Bergendal, 80-årsjubileum
Helena Karlén, 75-årsjubileum

Årets Hortonom

Finns det en Hortonom du minns och uppskattar? Någon som har gjort något exemplariskt för branschen, för Hortonomerna eller som förtjänar uppskattning på något annat sätt?
Varje år utnämner Hortonmförbundet en årets Hortonom! Läs här om vilka som fått denna utmärkelse och varför!

Årets Hortonom 2021: Elisabeth Öberg

“Elisabeth Öberg har ett hjärta som klappar för odling i norr. Under tre decennier har hon arbetat med allt mellan att hitta buskar och träd för norrländska klimatförhållanden, till att i eget företag bedriva broccoliproduktion. Modet och nyfikenheten inför att pröva nya saker har varit ständigt närvarande, också när även de stora samhällsfrågorna har berörts. Elisabeths yrkesutövande innehåller en enorm spännvidd av kunskap, erfarenheter och ett stort engagemang för människor och produktion i norra Sverige. Elisabeth är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.”

Årets Hortonom 2020: Gunnel Holm

“Hortonom Gunnel Holm har under många år arbetat som verksamhetsledare på föreningen E-planta.  Genom målmedvetet och uthålligt engagemang för medlemsföretagen har hon bidragit till att svenska plantskolor kan glänsa med ett unikt klimatanpassat sortiment. Lugn och integritet har varit trogna arbetsredskap i allt från fröinsamling till att bevaka licensrättigheter på populära E-plantssorter. Genom E-plantas och Gunnels engagemang i BEUM (Föreningen Besiktningsmän för Utemiljö) har också växtmaterialets fortsatta omhändertagande i anläggningsskedet kvalitetssäkrats. Gunnels berömvärda insatser gör sig påminda nu och för lång tid framöver genom vackert och odlingssäkert växtmaterial i svenska utemiljöer. Gunnel är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen. “

Mer om Gunnel Holm hittar du här.

Årets Hortonom 2019: Agneta Sundgren

“Hortonom Agneta Sundgren är stadigt förankrad i den gotländska myllan och har under lång tid bedrivit ett mångfascetterat och utvecklingsorienterat arbete kring växtskyddsfrågor. Agnetas erkänt goda förmåga att sätta sig in i andras perspektiv bidrar starkt till att Agneta ses som en skicklig kommunikatör och god samarbetspartner. Dessa tillgångar tillsammans med Agnetas stora ämneskunskap och engagemang har givit en lättare tillvaro för branschens yrkesmänniskor och deras många olika hortikulturella grödor. Agneta är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.” 

Mer om Agneta Sundgren hittar du här.

Årets Hortonom 2018: Klara Löfkvist

“Hortonom Klara Löfkvist ägnar dagarna åt forskning och kunskapsförmedling inom odling och växtskydd och har under sin karriär fungerat som en länk mellan forskning och odling. Klara har förmågan att engagera och inspirera så väl studenter som odlare med mångårig praktisk erfarenhet. Med sin energi och glädje sprider hon budskap som gör skillnad inom trädgårdsnäringens synsätt på framtidens växtskydd. Ett föredrag av Klara är ett föredrag man minns.”

Mer om Klara Löfkvist hittar du här.

Årets Hortonom 2017: Birgitta Svensson

“Hortonom Birgitta Svensson har genom sitt mångåriga arbete på SLU med forskning, undervisning och fortbildning på ett förtjänstfullt sätt främjat kunskapsutvecklingen inom framför allt bärodlingen. Birgitta har också med engagemang och skärpa samarbetat med olika aktörer i branschen. Birgitta är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.”

Mer om Birgitta Svensson hittar du här.

Årets Hortonom 2016: Claes Bohlin 

”Hortonom Claes Bohlin har lång erfarenhet inom jordbranschen. Genom stort kunnande inom substrat, torv, växtnäring och jordars egenskaper har Claes vunnit stor respekt, både inom Sverige och även internationellt, då genom arbetet med standardiserings- och certifieringsfrågor för branschen. Claes Bohlin har under sin långa karriär generöst delat med sig av sina rika erfarenheter.”

Mer om Claes Bohlin hittar du här.

Årets Hortonom 2015: Håkan Sandin

“Hortonom Håkan Sandin har genom sitt arbete som verksamhetsledare för Tillväxt trädgård i Alnarp, bidragit till att öka intresset för de gröna näringarna på många plan, både hos företagare och närliggande organisationer, samt inom akademin. Hållbar utveckling står i centrum och Håkan Sandin är en energisk igångsättare av olika projekt och utvecklingsidéer.”

Mer om Håkan Sandin hittar du här.

Årets Hortonom 2014: Kimmo Rumpunen

“Hortonom Kimmo Rumpunen har genom sitt arbete med växtförädling av flera olika växtslag i Balsgård, bidragit till att stärka den genetiska mångfalden till nytta för trädgårdsodlare både i stor och liten skala. Han har även bidragit till en ny kunskapsbas och produktutveckling inom området innovativa drycker på ett inspirerande och nyskapande sätt.”

Mer om Kimmo Rumpunen hittar du här.

Årets Hortonom 2013: Anna-Karin Johansson

“Hortonom Anna-Karin Johansson har på ett föredömligt sätt visat vilket värde hortonomyrket har i samhället. Hennes sinne för entreprenörskap och breda kunskapsbas samt hennes förmåga att samla kunskap och förmedla denna på ett eminent pedagogiskt sätt. Yrkeskåren har i Anna-Karin Johansson och hennes trädgårdsrådgivning en person som sporrar och entusiasmerar till nya tag.” 

Mer om Anna-Karin Johansson hittar du här.

Årets Hortonom 2012: Maj-Lis Pettersson

“Hortonom Maj-Lis Pettersson har genom sin mångåriga gärning som statskonsulent vid SLU Uppsala, varit en positiv förebild för hortonomyrket. Hon har skrivit böcker om växtskydd, varit redaktör för Faktablad om växtskydd – Trädgård och sist men inte minst medverkat i radio (exempelvis populära Odla med P1) som en folkbildare för trädgårdsskötsel. Hennes engagemang och positiva energi när det gäller trädgårdsodling har spritts till många odlare över hela landet.”

Mer om Maj-Lis Pettersson hittar du här.