Utmärkelser

Vi i förbundet lyfter fram och uppmärksammar medlemmar som inspirerar och hjälper näringen framåt. Här kan du läsa om de som fått utmärkelser från Hortonomförbundet.

Hedershortonomer:
Salla Mattilla

Jubileumshortonomer:
Per-Olof Bergendal, 80-årsjubileum
Helena Karlén, 75-årsjubileum

Årets Hortonom

Finns det en Hortonom du minns och uppskattar? Någon som har gjort något exemplariskt för branschen, för Hortonomerna eller som förtjänar uppskattning på något annat sätt?

Årets hortonom är ett hederspris som uppmärksammar en hortonom som på ett förtjänstfullt sätt är eller har varit verksam i sitt yrke och är en god ambassadör för hortonomkåren. Varje år utnämner Hortonomförbundet en Årets Hortonom, och här kan du läsa om tidigare pristagare.

Årets Hortonom 2023: Elisabet Martinsson

“Elisabet är en inspirerande visionär som med stor kompetens, beslutsamhet och entusiasm byggt upp det kompetenscentrum som Elitplantstationen är idag. Tack vare Elisabets idoga arbete finns ett friskt, välprövat och klimatanpassat växtsortiment i svensk handel. Med uppskattning för detta föräras pristagaren med utmärkelsen Årets Hortonom 2023.”

image

Årets hortonom 2023 är Elisabet Martinsson. Foto: Paulina Johnson

ELISABETS KARRIÄR

Hösten 2021 slutade Elisabet Martinsson sin tjänst vid Elitplantstationen efter imponerande 36 år! Här har hon under årens lopp gjort stora insatser för verksamheten.

När Elisabet blev klar med sin hortonomexamen 1982 var hon klar över att hon ville jobba med frukt och bär, och så blev det. Efter några år på annat håll kom hon 1984 till Elitplantstationen (Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation) som ligger i Fjälkestad utanför Kristianstad i anslutning till Balsgård. Från 1995 har Elisabet haft tjänsten som verksamhetsledare.

Elitplantstationen byggdes upp på 80-talet med huvuduppdrag att producera friskt och sortäkta förökningsmaterial av främst frukt- och bärplantor men även av prydnadsväxter utvalda för svenskt klimat. På senare år har Elisabet även tagit sig an perenner, en del krukväxter och även ett projekt med sötpotatis finns på meritlistan.

Elisabet var drivande till en stor genomgång av fruktsortimentet 2017. Det resulterade i  broschyren Våra bästa äpplen, körsbär, päron och plommon. Foto: Erika Wallin

UTVECKLAT VIKTIGA VARUMÄRKEN

Tack vare Elisabets genuina växtintresse, otroliga entusiasm och stora förmåga att bilda nätverk, har Elitplantstationen under årens lopp utvecklats till ett kompetenscentrum för odling av frukt- och bär samt prydnadsväxter. Elisabet har med sin kompetens utgjort en viktig expertis i samarbeten med branschorganisationer, Jordbruksverket, SLU m fl.

Från Elitplantstationen kommer två starka varumärken som Elisabet jobbat hårt med att få på plats och varit en god ambassadör för:

🌸  E-planta – en kvalitetsmärkning av friskt växtmaterial framtaget för svenskt klimat

🌸 Grönt Kulturarv – för odlingsvärda växter från förr som samlats in av Programmet för Odlad Mångfald (POM)

VIKTIG DRIVKRAFT

Elisabet har med stor beslutsamhet och med en rejäl dos envishet tagit sig an de mest skiftande arbetsuppgifter, högt och lågt. Allt från att driva utvecklingsprojekt, utveckla certifieringssystem, planera växthusbyggen, delta i uppvaktningar på departementsnivå, till mer jordnära aktiviteter som att blanda näringslösningar och klippa okulageris till den årliga produktionen av certifierade fruktträd.

Dagens verksamhet omfattar en viktig produktion av småplantor för vidareodling hos de svenska plantskolorna. Dessa har mycket att tacka Elisabet för när det gäller utveckling och uppstart av förökning av nya växtmaterial anpassade för svenskt klimat och för den svenska marknaden.

Inom E-plantsystemet finns ett brett sortiment med växter som är odlingssäkra i svenska förhållanden. Foto: Elitplantstationen


Under varumärket Grönt kulturarv® lanseras och saluförs växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom. På bilden Bourbonros ’Great Western’. Foto: Henrik Morin

Årets Hortonom 2022: Eva Anflo

“Årets pristagare har under många år varit en centralfigur och samlande kraft inom påverkansarbete till gagn för svenska trädgårdsproducenter.

Fokus för Eva Anflo har varit att skapa så bra förutsättningar för trädgårdsnäringen som möjligt. Eva har arbetat med oerhörd bredd av trädgårdsrelaterade frågor. Ett axplock av dessa är arbetskraftsfrågor, främjandefrågor, växtskyddsfrågor och regelverket kopplat till producentföreningar. Med stort engagemang och kämpaglöd har Eva gripit sig an de alla. 

Branschkollegor vittnar om en omtänksam person som frikostigt delar med sig av sin kunskap och är en inspirationskälla för andra. Eva är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.”

Eva Anflo, Årets Hortonom 2022

Evas kommentar till utmärkelsen:
Varmt tack! Jag känner mig mycket hedrad över att få ta emot utmärkelsen Årets hortonom 2022. Det är en utnämning som jag känner mig väldigt stolt över att få ta emot. Det är exakt 40 år sedan jag tog ut min hortonomexamen och jag har varit yrkesverksam sedan dess. Jag har haft stimulerande och utmanande arbetsuppgifter under årens lopp. Samtidigt har jag haft möjligheten att utvecklas och lära mig nya saker. En lärdom är att man inte kan kunna allting själv, men det är viktigt att veta vem som kan. Därför är det oerhört viktigt att bygga nätverk och goda relationer under yrkeslivet. Jag kan konstatera att det finns ett stort behov av hortonomer inom branschorganisationer, myndigheter och även regeringskansliet där kunskapen om förutsättningarna för att bedriva trädgårdsproduktion är angelägen.

Sedan 2014 är jag chef för LRF Trädgård. Min karriär började på avd för trädgårdsekonomi på SLU, Alnarp. Därefter arbetade jag på Lantbruksstyrelsen i Jönköping under några år innan jag rekryterades till trädgårdsnäringens dåvarande organisation Trädgårdsnäringens Riksförbund 1989. Sedan dess har jag i olika roller verkat för att skapa goda förutsättningar för svensk trädgårdsproduktion.

Årets Hortonom 2021: Elisabeth Öberg

“Elisabeth Öberg har ett hjärta som klappar för odling i norr. Under tre decennier har hon arbetat med allt mellan att hitta buskar och träd för norrländska klimatförhållanden, till att i eget företag bedriva broccoliproduktion. Modet och nyfikenheten inför att pröva nya saker har varit ständigt närvarande, också när även de stora samhällsfrågorna har berörts. Elisabeths yrkesutövande innehåller en enorm spännvidd av kunskap, erfarenheter och ett stort engagemang för människor och produktion i norra Sverige. Elisabeth är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.”

Årets Hortonom 2020: Gunnel Holm

“Hortonom Gunnel Holm har under många år arbetat som verksamhetsledare på föreningen E-planta.  Genom målmedvetet och uthålligt engagemang för medlemsföretagen har hon bidragit till att svenska plantskolor kan glänsa med ett unikt klimatanpassat sortiment. Lugn och integritet har varit trogna arbetsredskap i allt från fröinsamling till att bevaka licensrättigheter på populära E-plantssorter. Genom E-plantas och Gunnels engagemang i BEUM (Föreningen Besiktningsmän för Utemiljö) har också växtmaterialets fortsatta omhändertagande i anläggningsskedet kvalitetssäkrats. Gunnels berömvärda insatser gör sig påminda nu och för lång tid framöver genom vackert och odlingssäkert växtmaterial i svenska utemiljöer. Gunnel är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen. “

Mer om Gunnel Holm hittar du här.

Årets Hortonom 2019: Agneta Sundgren

“Hortonom Agneta Sundgren är stadigt förankrad i den gotländska myllan och har under lång tid bedrivit ett mångfascetterat och utvecklingsorienterat arbete kring växtskyddsfrågor. Agnetas erkänt goda förmåga att sätta sig in i andras perspektiv bidrar starkt till att Agneta ses som en skicklig kommunikatör och god samarbetspartner. Dessa tillgångar tillsammans med Agnetas stora ämneskunskap och engagemang har givit en lättare tillvaro för branschens yrkesmänniskor och deras många olika hortikulturella grödor. Agneta är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.” 

Mer om Agneta Sundgren hittar du här.

Årets Hortonom 2018: Klara Löfkvist

“Hortonom Klara Löfkvist ägnar dagarna åt forskning och kunskapsförmedling inom odling och växtskydd och har under sin karriär fungerat som en länk mellan forskning och odling. Klara har förmågan att engagera och inspirera så väl studenter som odlare med mångårig praktisk erfarenhet. Med sin energi och glädje sprider hon budskap som gör skillnad inom trädgårdsnäringens synsätt på framtidens växtskydd. Ett föredrag av Klara är ett föredrag man minns.”

Mer om Klara Löfkvist hittar du här.

Årets Hortonom 2017: Birgitta Svensson

“Hortonom Birgitta Svensson har genom sitt mångåriga arbete på SLU med forskning, undervisning och fortbildning på ett förtjänstfullt sätt främjat kunskapsutvecklingen inom framför allt bärodlingen. Birgitta har också med engagemang och skärpa samarbetat med olika aktörer i branschen. Birgitta är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.”

Mer om Birgitta Svensson hittar du här.

Årets Hortonom 2016: Claes Bohlin 

”Hortonom Claes Bohlin har lång erfarenhet inom jordbranschen. Genom stort kunnande inom substrat, torv, växtnäring och jordars egenskaper har Claes vunnit stor respekt, både inom Sverige och även internationellt, då genom arbetet med standardiserings- och certifieringsfrågor för branschen. Claes Bohlin har under sin långa karriär generöst delat med sig av sina rika erfarenheter.”

Mer om Claes Bohlin hittar du här.

Årets Hortonom 2015: Håkan Sandin

“Hortonom Håkan Sandin har genom sitt arbete som verksamhetsledare för Tillväxt trädgård i Alnarp, bidragit till att öka intresset för de gröna näringarna på många plan, både hos företagare och närliggande organisationer, samt inom akademin. Hållbar utveckling står i centrum och Håkan Sandin är en energisk igångsättare av olika projekt och utvecklingsidéer.”

Mer om Håkan Sandin hittar du här.

Årets Hortonom 2014: Kimmo Rumpunen

“Hortonom Kimmo Rumpunen har genom sitt arbete med växtförädling av flera olika växtslag i Balsgård, bidragit till att stärka den genetiska mångfalden till nytta för trädgårdsodlare både i stor och liten skala. Han har även bidragit till en ny kunskapsbas och produktutveckling inom området innovativa drycker på ett inspirerande och nyskapande sätt.”

Mer om Kimmo Rumpunen hittar du här.

Årets Hortonom 2013: Anna-Karin Johansson

“Hortonom Anna-Karin Johansson har på ett föredömligt sätt visat vilket värde hortonomyrket har i samhället. Hennes sinne för entreprenörskap och breda kunskapsbas samt hennes förmåga att samla kunskap och förmedla denna på ett eminent pedagogiskt sätt. Yrkeskåren har i Anna-Karin Johansson och hennes trädgårdsrådgivning en person som sporrar och entusiasmerar till nya tag.” 

Mer om Anna-Karin Johansson hittar du här.

Årets Hortonom 2012: Maj-Lis Pettersson

“Hortonom Maj-Lis Pettersson har genom sin mångåriga gärning som statskonsulent vid SLU Uppsala, varit en positiv förebild för hortonomyrket. Hon har skrivit böcker om växtskydd, varit redaktör för Faktablad om växtskydd – Trädgård och sist men inte minst medverkat i radio (exempelvis populära Odla med P1) som en folkbildare för trädgårdsskötsel. Hennes engagemang och positiva energi när det gäller trädgårdsodling har spritts till många odlare över hela landet.”

Mer om Maj-Lis Pettersson hittar du här.