Bli medlem / uppdatera

Att bli medlem i Hortonomförbundet är enkelt

Fyll bara i formuläret nedan så skickar vi ett svarsmejl med ytterligare betalningsanvisningar. 

Uppdatera dina uppgifter

Formuläret går även bra att använda för att uppdatera uppgifter som är relevanta för ditt medlemskap, exempelvis ny epost-adress eller medlemskategori.

Ange ditt syfte med formuläret

Ange medlemskategori

Vill du medverka i förbundets nätverkslista? *Se förklarning av närverkslistan nedan

Förbundets nätverkslista är likt en matrikel med syfte att främja kontakt mellan medelmmar. Nätverkslistan ingår i förbundets årsbok som är lösenordskyddat för medlemmar.

Genom att tacka ja godkänner du till förbundet hanterar dina uppgifter enligt vår GDPR-policy: https://hortonom.se/gdpr/

Fakta om medlemskap

Nya medlemmar blir officiellt invalda av årsmötet eller av styrelsen. Medlemsavgifter som kommer in efter den 15 december gäller för nästkommande verksamhetsår.

Årsavgiften för 2024 är enligt årsmötets beslut: 75 kr för studerande/pensionärer och 150 kr för ordinarie medlem.

Man kan antingen betala via bankgiro eller via Swish. Vid båda alternativen är det viktigt att skriva sitt namn, så vi vet vem som har betalat.

Bankgiro 5529-3625

SWISH 123 632 99 16