Kontakt

Du når oss via e-post: kontakt@hortonom.se eller formuläret nedan.

 

Du är alltid välkommen att kontakta någon i förbundets styrelse.

STYRELSEN 2024

Ordförande: Håkan Schroeder, 0703-17 69 53

Sekreterare: Malin Kylmä, 0732-31 18 60

Kassör: Bengt Håkansson, 0709-98 84 09

Ledamot: Erika Wallin, 0708-69 05 67

Ledamot: Agnes-Fredrica Wedelsbäck

Ledamot: Vakant

Studeranderepresentant: Vakant

 

Från vänster: Agnes-Fredrica Wedelsbäck, Håkan Schroeder, Malin Kylmä, Erika Wallin, ??? och Bengt Håkansson.