Kontakt

Du når oss via e-post: kontakt@hortonom.se eller formuläret nedan.

 

Du är alltid välkommen att kontakta någon i förbundets styrelse.

STYRELSEN 2023

Ordförande: Ida Claesson, 070-245 77 41

Sekreterare: Malin Kylmä, 0732-311860

Kassör: Bengt Håkansson, 070 9988409

Ledamot: Agneta Sundgren

Ledamot: Erika Wallin, 0708-690567

Ledamot: Fredrik Fernqvist, 0733-629206

Studeranderepresentant: Agnes-Fredrica Wedelsbäck