Kontakt

Du når oss via e-post: kontakt@hortonom.se eller formuläret nedan.

 

Du är alltid välkommen att kontakta någon i förbundets styrelse.

STYRELSEN 2022

Ordförande: Victoria Tönnberg; 0708-16 10 85

Sekreterare: Therese Diderot; 0720-53 76 50

Kassör: Ida Claesson

Ledamot: Agneta Sundgren

Ledamot: Erika Wallin

Ledamot: Axel Benediktsson

Studeranderepresentant:  vakant