Kontakt

Du når oss via e-post: kontakt@hortonom.se eller formuläret nedan.

 

Du är alltid välkommen att kontakta någon i förbundets styrelse.

STYRELSEN 2021

Ordförande: Victoria Tönnberg; 0708-16 10 85

Sekreterare: Therese Diderot; 0720-53 76 50

Kassör: Pauliina Jonsson

Ledamot: Agneta Sundgren

Suppleant: Maria Hellström

Studeranderepresentant:  Josefine Nordlander