Utbildningen

Hortonomer utbildas vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp som ligger i Lomma kommun, Skåne län. Utbildningen är 5 år, uppdelat i treårigt kandidatprogram och tvåårigt masterprogram, med möjlighet att ta både kandidat- och masterexamina samt en yrkesexamen.  Mer information om utbildningen till hortonom finns på SLUs hemsida.

Du kan även läsa mer om utbildningen och hortonomyrket på Framtid.se.

Se en video om hortonomutbildningen från SLU 2016: