GDPR

Så här använder Sveriges Hortonomförbund medlemmarnas personuppgifter:

  • Styrelsen ansvarar för förbundets personuppgiftshantering
  • I verksamheten behandlas uppgifter om: namn, postadress, mailadress, telefonnummer och antagningsår till hortonomutbildningen. Detta gör vi för att kunna nå ut med medlemsinformation och ha en dialog med dig som medlem efter ditt samtycke att dela uppgifterna med oss
  • Uppgifterna används endast inom förbundets verksamhet, vilket kan innebära hantering av styrelsen, valberedningen och arbetsgrupper inom hortonomförbundet.

Du har rätt till att:

  • få tillgång till dina personuppgifter hos förbundet
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga. Uppgifterna gallras i annat fall enlighet med förbundets rutiner
  • lämna in klagomål till Datainspektionen om du inte anser att förbundet hanterar GDPR-lagstiftningen på ett riktigt sätt

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer.