Historik

En högre trädgårdsutbildning inrättades på Alnarp 1933. Den Högre trädgårdskursen (HTK) omfattade då två års studier, men gav ingen examensbeteckning. För att stärka självkänslan hos studerande och yrkesverksamma bildades 1937 en “Elevförening”, dagens Hortonomförbund. Studiebevakning var då en viktig uppgift. Under förbundets första tid tillkom både titeln hortonom och den hortonomring, som än idag förenar alla utexaminerade hortonomer.

1962 blev Alnarpsinstitutet en del av Lantbrukshögskolan och hortonomlinjen gav därmed rätt till en akademisk examen. Utbildningen var nu fem år lång, varav två förlagda till Ultuna. Vid denna tid kom hortonomförbundet att arbeta allt mer med rent fackliga frågor och anslöts därför till SALF, som sedan blev Agrifack och som nu är en del av Naturvetarna.

1980 blev blev förbundet åter en ren kamratförening som verkar för stärkt yrkesstolthet och identitet hos sina medlemmar. 1992 förlades hela hortonomutbildningen till Alnarp och blev 4,5 år lång. Dagens hortonomprogram är anpassat till europeisk standard och är därmed 3+2 år i omfattning. Både kandidat- och masterexamina möjliggörs samtidigt som yrkesexamen hortonom efter Bologna-reformen 2007.