Förbundsträd

Förbundsträdet i Alnarp

Vid förbundets 60-års jubileum planterades ett förbundsträd i Alnarpsparken. Det skedde under festliga former den 5 juni 1997. Trädet är en turbokastanj  Aesculus x hemiacantha. Det är en hybrid mellan hästkastanj och en japansk art (A. turbinata) från Tor Nitzelius samlingar. Trädet har donerats av dåvarande Inst. för trädgårdsvetenskap, SLU Alnarp.

Senare har trädet som tradition mätts vid förbundets årsmöten. Om du själv vill leta upp trädet i parken kan du ha nytta av vår kartnål.

Stamomfång vid 100 cm höjd:

 

År Stamomfång (cm)
200751
200857
2009
2010
2011
201276
201380
201484
201588
201691
201795
201895
201998
202099