Okategoriserade

Årets Hortonom 2018

Inlägget publicerades i samband med utnämnandet av Årets Hortonom 2018. Idag arbetar Klara på HIR Skåne med forskning och utveckling.

Utmärkelsen till Årets Hortonom 2018 gick till Klara Löfkvist med motivationen:

“Hortonom Klara Löfkvist ägnar dagarna åt forskning och kunskapsförmedling inom odling och växtskydd och har under sin karriär fungerat som en länk mellan forskning och odling. Klara har förmågan att engagera och inspirera så väl studenter som odlare med mångårig praktisk erfarenhet. Med sin energi och glädje sprider hon budskap som gör skillnad inom trädgårdsnäringens synsätt på framtidens växtskydd. Ett föredrag av Klara är ett föredrag man minns.”

Vi kunde inte annat än att hålla med!

Klara tog sin Hortonomexamen 1999 och hade redan då fått en anställning, genom sitt exjobb, som rådgivare inom trädgårdsutveckling vilket hon fortsatte med under flera år. Hennes stora intresse ligger i hållbar produktion och miljöförbättrande insatser inom branschen och hon jobbar i dag som forskare på RISE (Research Institutes of Sweden). Att vara Hortonom innebär för Klara att arbeta med de frågeställningar som är aktuella för odlarna samt branschen och hitta praktiska lösningar för att nå upp till den miljölagstiftning och regler som finns och kommer.

“Det bästa med det är att få jobba med tillämpad forskning och utveckling som är relevant för odlarna inom en relativt kort tidsperiod”

Hon upplever också att majoriteten av odlarna är positiva till samarbeten och ofta har egna, smarta lösningar. Utmaningen att få finansiering till alla idéer och att det går så mycket tid till att hitta finansiellt stöd.

“Det finns oändligt mycket att göra och alla som vill jobba med växtskyddsfrågor behövs!” I framtiden vill Klara se mer långvariga IPM försök och ser redan nu att en god grund i växtfysiologi samt bra kunskap om skadegörarnas biologi kommer att behövas. Att ha blivit årets Hortonom 2017 har ökat hennes stolthet att få vara en del av den härliga trädgårdsbranschen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *