Aktivitetsrapport

Årets Hortonom 2013

På årsmötet den 5 december i Alnarp tilldelades

Anna-Karin Johansson,  Vendel Trädgårdsrådgivning AB,
http://www.vendelinfo.se/

Utmärkelsen från Sveriges Hortonomförbund med motiveringen:

Årets hortonom 2013 Anna-Karin Johansson

Hortonom Anna-Karin Johansson har på ett föredömligt sätt visat vilket värde hortonomyrket har i samhället. Hennes sinne för entreprenörskap och breda kunskapsbas samt hennes förmåga att samla kunskap och förmedla denna på ett eminent pedagogiskt sätt. Yrkeskåren har i Anna-Karin Johansson och hennes trädgårdsrådgivning en person som sporrar och entusiasmerar till nya tag. 

På mötet utsågs med anledning av förbundets 75-års jubileum Fil. dr. Salla Marttila, SLU Alnarp till hedershortonom, med motiveringen;

Hedershortonom Salla Marttila

Fil. dr. Salla Marttila har genom sin positiva livssyn och stora engagemang arbetat som programstudierektor för Hortonomprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet under en rad år. Hon verkar för en fortsatt hög kvalitet på utbildningen och månar om alla studenter på ett omtänksamt sätt.

vidare utsågs hortonom Helena Karlén, SLU Alnarp till jubileumshortonom, med motiveringen:

Jubileumshortonom Helena Karlén

Hortonom Helena Karlén har under många år arbetet både med utveckling av trädgårdsprogram, såväl trädgårdsingenjör- som hortonomprogrammen. Hon är även en skicklig pedagog som inspirerar studenterna till nya upptäckter och ökad kreativitet. 

Prof em Rolf Larsen höll ett intressant föredrag om hur man odlar krysantemum i Kina. Tusenåriga odlingstraditioner finns där för denna kulturväxt.

Krysantemumodling med flertusenåriga traditioner i Kina foto: R Larsen
Fantasifull krysantemumskulptur från Kina, foto: R Larsen

/Boel Sandskär