Inbjudan

Årsmöte 5 december

Året närmar sig sitt slut och det är dags för Hortonomförbundets årsmöte 5 dec 2012 i Alnarp, kl. 17.30 vid Slottets sydsida. Vi promenerar i marschallernas sken till förbundsträdet ochglöggdrickning. Därefter startar årsmötet kl. 18.15 i studentpubens lokaler. Under årsmötet kommer Årets hortonom 2013 att presenteras! Samt två hedershortonomer, eftersom det är Jubileumsår i år (75 år).

Prof em Rolf Larsen kommer att guida oss i Hur odlar man krysantemum i Kina? med ett föredrag

Hortonomförbundet bjuder på lättare förtäring, ange om du är vegetarian. Vi behöver din anmälan senast den 29 november, till kontakt@hortonom.se eller hemtelefon kvällstid 046-12 74 17 (Anna Sjölin). Ange om du kommer till ceremonin vid förbundsträdet eller ansluter direkt till årsmötet.

Dagordning för Sveriges hortonomförbunds

årsmöte onsdagen den 5 december 2012

  1. Årsmötet öppnas.
  2. Val av ordförande för årsmötet.
  3. Val av sekreterare för årsmötet.
  4. Godkännande av årsmötets utlysande.
  5. Godkännande av dagordning för mötet.

6. Val av två justerare för mötet.

7. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.

8. Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2011.

9. Godkännande av 2011 års revisionsberättelse.

10. Ansvarsfrihet för 2011 års styrelse.

11. Val av:

* ordförande på 2 år (2013-01-01 –2014-12-31)

* sekreterare på 2 år (2013-01-01 –2014-12-31)
* styrelsesuppleant på 1 år (2013-01-01 –2013-12-31)
Utseende av:

*studeranderepresentant på 1 år, på förslag från Hortonområdet

12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år.

13. Val av valberedning inför årsmötet 2013.

14. Fastställande av årsavgift för 2013.

15. Tecknare av förbundets firma.

16. Presentation av Årets hortonom 2013

17. Jubileumsår Alnarp 150 år + förbundet 75 år, presentation av en hedershortonom och en jubileumshortonom.

18. Planer för vårterminen

19. Inkomna ärenden

20. Mötet avslutas