Okategoriserade

Årets hortonom 2015

Sveriges Hortonomförbund tilldelade vid årsmötet i Alnarp den 3 december utmärkelsen Årets hortonom 2015 till:

Hortonom Håkan Sandin, Båstad med motiveringen:

Hortonom Håkan Sandin har genom sitt arbete som verksamhetsledare för Tillväxt trädgård i Alnarp, bidragit till att öka intresset för de gröna näringarna på många plan, både hos företagare och närliggande organisationer, samt inom akademin. Hållbar utveckling står i centrum och Håkan Sandin är en energisk igångsättare av olika projekt och utvecklingsidéer.

Årets hortonom 2015 Håkan Sandin

Håkan höll ett innehållsrikt och trevligt anförande om sitt arbetsliv, från Predator och Saudiarabien till ESS, via  Jordbruksverket och Tillväxt trädgård, SLU Alnarp. Läs mer:  Swedish Surplus Energy

Boel Sandskär, ordförande