Okategoriserade

Kallelse årsmöte, 27 januari 2016

årsmöte!En viktig punkt som godkändes under årsmötet den 2 december 2015 var styrelsens förslag om att förskjuta förbundets revision för att i närmre anslutning till verksamhetsåret godkänna verksamhetsberättelse, ekonomiskt utfall och därmed godkänna styrelsens ansvarsfrihet. Exempelvis godkände årsmötet 2015 revisionen för 2014. Genom att förlägga årsmötet i januari-februari kan vi ha en närmre koppling till genomförd verksamhet. Årsmötet godkände förändringen och med anledning av beslutet som fattades på årsmötet 2015 inleder vi 2016 med ett tätt följande årsmöte.

Samtliga medlemmar är välkomna att delta på årsmötet den 27 januari, kl.11.30 i Alnarpsrestaurangen. Vi går igenom verksamheten och det ekonomiska utfallet för 2015. Inga nyval kommer att göras men om årsmötet samtycker förlänger vi samtligas mandatperiod från den 31 december till den 28 februari.

Hortonomförbundet bjuder deltagarna på lunch, anmäl er till årsmötet genom att maila till kontakt@hortonom.se senast den 20 januari.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *