Inbjudan

Samverkansmiddag 2019

Den 23 januari är det dags, årets samverkansmiddag och i år ingår ett föredrag om öltillverkning och provsmakning för medlemmarna från Skånska Agronomklubben, Sveriges Hortonomförbund och Skånska Lantmästarklubben.
I samarbete med Partnerskap Alnarp kommer middagen hållas efter Alnarpskonferensen på Slottet och inledas med ölprovningen till följd av en middag. Ta tillfället att umgås med Agronomer, Lantmästare och andra Hortonomer i detta gyllende tillfälle!

Konferansen håller på till 16:00 och middagen börjar med mingel klockan 16:30!

Tidigare år har middagen varit mycket uppskattad och välbesökt, så håll koll på att sista anmälningsdagen är den 18 januari!

Priserna som gäller är:

200 kr/ studerande

325 kr/ medlemmar

För de som är intresserade av att läsa mer eller anmäla sig till konferensen eller middagen efter, finns möjligheten här!
I år kommer det vara fokus på klimatfrågorna genom temat Klimatsmart företagsledning som är en av de viktigare omvärldsfrågorna i den gröna sektorns företagsledning. Företagsledningen ska bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i framtiden.

Alnarpskonferensen kommer ge deltagarna kunskap om utmaningarna och hur man hanterar dem i företagen i olika delar av värdekedjan. Företagsledningen har ansvaret och håller i taktpinnen för den nödvändiga förbättringarna.
Men hur gör man? Dagen kommer att visa fler exempel på förbättringar av vinst och lönsamhet samtidigt som klimatavtrycket minskar per producerad vara.

Välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *