Aktivitetsrapport

Årets Hortonom 2014

Utmärkelsen från Sveriges Hortonomförbund tilldelades vid förbundets årsmöte i Alnarp den 10 dec  Kimmo Rumpunen med motiveringen:
Hortonom Kimmo Rumpunen har genom sitt arbete med växtförädling av flera olika växtslag i Balsgård, bidragit till att stärka den genetiska mångfalden till nytta för trädgårdsodlare både i stor och liten skala. Han har även bidragit till en ny kunskapsbas och produktutveckling inom området innovativa drycker på ett inspirerande och nyskapande sätt.

Årets hortonom 2014: Kimmo Rumpunen, Kristianstad

Kimmo Rumpunen tog emot utmärkelsen och höll ett trevligt anförande om sin verksamhet bl.a. om förädling av svarta vinbär och havtorn, samt inte minst om projektet innovativa drycker. Läs mer

/foto och text Boel Sandskär