Inbjudan

Årsmöte 10 december, kl. 17.30

Året närmar sig sitt slut och det är dags för Hortonomförbundets årsmöte 10 dec 2013 i Alnarp, kl. 17.30 vid Slottets sydsida. Vi promenerar i marschallernas sken till förbundsträdet och glöggdrickning. Därefter startar årsmötet kl. 18.15 i Slottet (fikarummet på bottenvåningen). Under årsmötet kommer Årets hortonom 2014 att presenteras!
Hortonom Elin Windfäll på LRF Trädgård berättar om sina hortikulturella intryck från Rwanda och Uganda

Hortonomförbundet bjuder på lättare förtäring, OBS! ange behov av ev. specialkost i din anmälan. Vi behöver din anmälan senast den 4 december, till kontakt@hortonom.se eller 040-415082 (dagtid, Boel S). Ange om du kommer till ceremonin vid förbundsträdet eller ansluter direkt till årsmötet.

Dagordning för Sveriges hortonomförbunds årsmöte onsdagen den 10 december 2013

  1. Årsmötet öppnas.
  2. Val av ordförande för årsmötet.
  3. Val av sekreterare för årsmötet.
  4. Godkännande av årsmötets utlysande.
  5. Godkännande av dagordning för mötet.

6. Val av två justerare för mötet.

7. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.

8. Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2012.

9. Godkännande av 2012 års revisionsberättelse.

10. Ansvarsfrihet för 2012 års styrelse.

11. Val av:

* sekreterare på 1 år, fyllnadsval (2014-01-01 –2014-12-31)
* kassör på 2 år (2014-01-01—2015-12-31)
* ledamot på 2 år (2014-01-01—2015-12-31)
* styrelsesuppleant på 1 år (2014-01-01 –2014-12-31)
Utseende av:

*studeranderepresentant på 1 år, på förslag från Hortonom-rådet

12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år.

13. Val av valberedning inför årsmötet 2014.

  1. a) Fastställande av årsavgift för 2014

    b) Förslag på reducerad årsavgift efter den 1/8

15. Tecknare av förbundets firma.

  1. Presentation av Årets hortonom 2014
  2. Planer för vårterminen

18. Inkomna ärenden

19. Mötet avslutas