Aktivitetsrapport

NordGen – mer än bara fröer

Hortonom Lena Ansebo (Senior Scientist) berättade livfullt om NordGen Växters verksamhet i deras lokaler i Alnarp. Studiebesöket arrangerades i samband med Alnarpsdagen den 30 maj 2010.

Lena började med att förklara vitala begrepp som ex situ = bevarande på annan plats och in situ = bevarande på plats. Ex situ kan innebära exempelvis bevarande av växtresurser i:
– Frögenbank
– Fältgenbank
– In vitro
– Cryo

När det gäller fröbanker finns en aktiv kollektion i Alnarp och en mer långsiktig baskollektion i Årslev, Danmark samt en säkerhetskollektion i det globala frövalvet på Svalbard där endast kopior förvaras.

Vilka växter sparas för framtiden?
I frölagret finns ca 30 000 accessioner (prover) med totalt 30 arter. Dessa lagras för att säkerställa att genetiskt växtmaterial sparas för framtiden oberoende av klimatförändringar och yttre miljöfaktorer. Det största antalet prover utgörs av stråsäd, av grönsaker finns över 6 000 prover och av potatis 70 stycken medan växtslaget prydnadsväxter är under uppbyggnad.

Även döda frön sparas, vilket kallas ”Historic non-viable seeds”. Dessa kan användas för molekylära studier även om grobarhetsförmågan förlorats.

Fältgenbanker. I Sverige finns 14 stycken och förhoppningsvis kommer en att placeras på Alnarp.
In vitro. Potatis och lök som förökas vegetativt bevaras i glasburkar på detta sätt.
In situ. En person med miljökunskaper har anställts för att arbeta mera med detta område.

En nedlagd kolgruva på Svalbard tjänar som frölager sedan 1984. Det råder permafrost i området. 2008 byggdes ett nytt internationellt frölager inne i berget med -18 grader temperatur (Svalbard Global Seed Vault) med den norska regeringen som ägare och som delvis förvaltas av NordGen. Detta är ingen vanlig genbank utan ett säkerhetslager.

Vidare berättade Lena Ansebo om att relik-arter (växter som överlevt vid historiska platser) samlas in av en botaniker så att de kan bevaras till eftervärlden.

Besöket avslutades med en tur in i ett frölager, fyllt med frysboxar och kylar. Här gäller det att sortera påsarna rätt! För mer info se: www.nordgen.se och www.regjeringen.no

Skribent
Boel Sandskär

Lena Ansebo demonstrerar frysar fyllda med fröer från när och fjärran.
Foto: Boel Sandskär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *