Aktivitetsrapport

Krispiga tulpaner i Billeberga 7/3

Studiebesöket hos KG Hanssons handelsträdgård samlade 12 deltagare + 1 hortonombebis. Intressant företag som investerat mycket de senaste åren. Även odlingstekniken utvecklas, att odla tulpaner spetsade på spikar omgivna av hydrokultur fungerar bara bra! Efter avslutad kultur hämtar ett företag lökarna och komposterar dem så att de så småningom kan användas som toppdress och jordförbättring. En annan intressant vinkling av produktionsmetod är att även producera tulpaner innan jul, för att förlänga försäljningssäsongen.

/Boel S (foto/text)