Aktivitetsrapport

Studiebesök på Trädgårdslaboratoriet i Alnarp

Driftsledare Alexandra Nikolic visade anläggningen den 12/10 2011 för en liten skara hortonomer. Vi fick se den fylogenetiska trädgården, ett salicetum och vinodling. Även växthusen med växter anpassade för medelhavsklimat och ett kvarter med bär av alla de slag. Bekämpningsförsök utförs också i äppelodlingen samtidigt som alnarpsstudenter har möjlighet att leta skadegörare på ett realistiskt sätt i sin undervisning. Nya odlingsmetoder provas, bland annat med hallon i tunnel som nyligen konstruerats.

Engagerad guidning i Trädgårdslabbet av driftsledare Alexandra Nikolic. Foto: Boel Sandskär
Bland spännande energigrödor. Foto: Boel Sandskär
Fylogenetiska trädgården, väl värt ett besök. Foto: Boel Sandskär