Aktivitetsrapport

Inte bara sopor – studiebesök hos SYSAV

Hortonom Ann Thorén och besöksansvarig Susanna Millbäck hälsade oss välkomna i den nya huvudbyggnaden på SYSAVs fabriksområde i Arlöv utanför Malmö. Byggnaden är uppförd i vackert tegel, återbrukat från Maglarps kyrka som rivits. Vi var åtta hortonomer som guidades runt i minibuss kring det imponerande stora området.

För att se bildspel från besöket, klicka här.

SYSAV AB ägs av 14 kommuner med 655.000 invånare. Företaget bildades 1974 och har ca 280 anställda med en omsättning av 800 miljoner kronor. Målet för verksamheten är mesta möjliga återvinning och minsta möjliga deponering. Se även deras webbplats http://www.sysav.se/.

Ann presenterade några nyheter inom återvinningsområdet: skåpet Lotta som möjliggör hushållsnära insamling av farligt avfall för exempelvis bostadsrättsföreningar, samt Samlaren – ett fiffigt system för insamling i liten skala. Testsystem finns på ICA Maxi i Västra hamnen i Malmö. SYSAV utveckling är involverat i projekt med Partnerskap Alnarp samt Ideon i Lund.

Vi fick se den enorma komposten som ligger på en del av den konstgjorda halvön som sticker ut i Öresund. Park- och trädgårdsavfall tas tillvara genom ”Madrasskompostering”, en process som tar 3 år. Processen kräver lite insatser men stort lagringsutrymme. Komposten grovsiktas och certifieras enligt SPCR 152. Kvaliteten garanteras med avseende på minimal förekomst av ogräsfrön, synliga föroreningar och minst 20 % organisk substans. Den gröna komposten säljs mest till kommuner och anläggare m.m. medan plantjord (grön kompost + torv) säljs i säckar till konsument.

Ett nytt planteringsmaterial till träd i stadsmiljö ”porös skelettjord” provas i samarbete med företaget Bara Mineraler. Vi fick se förbehandlingsanläggningen av matavfall. Här tas utgången mjölk och juice om hand till en slurry som körs till en biogasanläggning i Kristianstad.

Vi passerade Malmös högsta punkt med utsikt över Öresund, Alnarp i fjärran och Malmö, ledsagade av ett stort gäng måsar och trutar.

Skribent och fotograf: Boel Sandskär