Exjobbsarkiv

Sökning fram till november 2014

First cycle = kandidatarbete; Second cycle = masterarbete

Almqvist, Anna-Carin, 2013. Biological control of powdery mildew in greenhouse produced cucumber : an evaluation of two microbiological control agents. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Almqvist, Anna-Carin, 2011. Coffee, a Fair Trade? : a study about Fairtrade certified Gayo coffee farmers in Aceh, Indonesia. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Ardal, Embla, 2012. Odling av mikroalger inom trädgårdsnäringen : kan mikroalger som producerar kommersiellt intressanta ämnen tillväxa i använd näringslösning från växthusodling?.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Ardal, Embla, 2014. Phycoremediation of pesticides using microalgae. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Backström, Ida, 2012.
Strategier för implementering av IP-system i fruktodling : en jämförande fallstudie mellan Sverige och Etiopien.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Backström, Ida, 2013. Survey of regulations concerning pesticides in Sweden and the EU : cultivation techniques and competition aspects for Swedish onion and apple producer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Bengtsson, Elin, 2009. Analysis of Swedish accessions of Phaseolus vulgaris L. using SSR Markers. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

Bengtsson, Elin, 2009. Obtaining high quality textile fibre from industrial hemp through organic cultivation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Berg, Philip, 2014. Analysis of oil content in the transgenic lines and wild-type of Lepidium campestre . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Emanuelsson, Carin, 2009. Carbohydrate storage in buds of Kerner, Solaris, Regent and Rondo grapevines. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Enocksson, Anna, 2013. Healthier vegetables through temperature stress? : a review of Brassica oleracea. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Eriksson, Anna, 2009. Olfactory responses of the parasitic wasp, Trybliographa rapae (Hymenoptera: Figitidae). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Eriksson, Lovisa, 2012. Påverkan av fysikaliska och mikrobiologiska faktorer på vaslivet hos snittblommor.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Fahlgren, David, 2014. In vitro germination and embryo rescue of Lepidium campestre hybrids. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Grudén, Maria, 2013. Antibiotic resistance associated with bacteria in irrigation water : a case study of irrigation ponds in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

Hansson, Oskar, 2010. Kan man minska användningen av fungicider med Inducerad resistens? : Försök med BABA mot potatisbladmögel .First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Heikefelt, Catrin, 2009. Inverkan av transgena grundstammar på fruktkvaliteten hos icke-transgena äppelsorten ’Jonagold’.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

Holst, Rikard, 2013. Evaluation of transgenic lines of field pepperweed (Lepidium campestre L.). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Holst, Rikard, 2011. Storskalig mikroförökning av Malus domestica, Solanum tuberosum och Rubus idaeus i bioreaktorer.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

Ivarson, Emelie, 2011. Factors affecting Agrobacterium transformation in oat . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

Ivarson, Emelie and Leijman, Emma, 2009. Leaf structure and localization of a transgene protein in barley. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Jönsson, Elena, 2010. Äppelpressmassa i Sydsverige – nuvarande användningsområden och möjligheter till nya produkter.Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Jönsson, Emma, 2010. Är prognosmodell framtidens verktyg mot gråmögel i jordgubbar? : Can we use forecasting as a tool to reduce grey mould, Botrytis cinerea, in strawberry?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Karlström, Amanda, 2013. Female mate choice and modulation of oviposition preference in the moth Spodoptera littoralis . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101),(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Kroon, Helena, 2009. Biology of Lilioceris lilii(Coleoptera:Chrysomelidae) and the occurrence of their parasitoids in Sweden . Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Kullberg, Rebecka, 2014. Den optimala markbördigheten : viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101),(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Kylin, Madeleine, 2010. Angelica archangelica L. . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Kylin, Madeleine, 2010. Genetic diversity of Roseroot (Rhodiola rosea L.) from Sweden, Greenland and Faroe Islands. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

Leijman, Emma, 2011. Fine mapping of resistance against root aphids in sugar beet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

Leo, Jonatan, 2013. The effect of cold stratification on germination in 28 cultural relict plant species : with the purpose of establishing germination protocols. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Lind, Olle, 2014. Evaluation of bokashi fermentation leachate as a biofertilizer in urban horticulture : inorganic plant nutrient content in bokashi leachate and its effect as a fertilizer on pak choi. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Lind, Olle, 2012. Påverkan på morfologi hos prydnadsväxten Calibrachoa som resultat av belysning underifrån med olika våglängder av ljus.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Lindholm, Katarina and Wyke, Louise, 2011. Imidakloprid: påverkan på skadegörare och nyttodjur i växtens närhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Lindén, Julia, 2012. Användbara analysmetoder vid vinframställning : en litteraturstudie för kartläggning av analysmetoderna och hur vinets kvalitet kan styras utifrån analysernas resultat.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Lindén, Julia, 2014. Sensory profiling of Swedish white wines and a contextual analysis of Swedish viticulture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Lund, Johan, 2014. Aquaculture effluents as fertilizer in hydroponic cultivation : a case study comparing nutritional and microbiological properties. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Månsson, Stina, 2012. Cultivation of Chlorella vulgaris in nutrient solution from greenhouse tomato production : a possibility to reduce nutrient levels and produce commercially interesting metabolites. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

Nyrén, Malin, 2013. Integrerat växtskydd – en del av ett hållbart lantbruk : teoretisk och praktisk genomgång av EU-direktivet 2009/128/EG om hållbart användande av bekämpningsmedel.Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Nyrén, Malin, 2010. Ljuskvaliténs inverkan på tillväxt och smak hos basilika Ocimum basilicum och citronbasilika Ocimum basilicum var. citrodorum.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Nyström, Elin, 2013. Feeding preferences and foraging in Larvae of Manduca sexta and Spodoptera littoralis : a laboratory study based on olfaction . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Olovsson, Hanna, 2014. Orkidépollinering : en litteraturstudie om växters belöning och bedrägeri av pollinerande insekter.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Olsson, Niklas, 2014. Agroinfiltration och transient uttryck av CRISPR/Cas9 : en förberedande studie på Nicotiana benthamiana och potatis (Solanum tuberosum L.).First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Persson, Anna, 2012. Effekt av LED-ljus på tillväxt och pigmentproduktion hos mikroalgen Haematococcus pluvialis.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Persson, Katarina, 2012. Konsumenters inställning till klimatmärkta livsmedel : en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap om klimatmärkningar.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Persson, Katarina, 2013. Säsong – ett globalt, lokalt och miljövänligt koncept, eller? : en kvalitativ analys av begreppet säsong och dess innebörd för aktörer i den svenska värdekedjan för frukt och grönt.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Qvarfordt, Erika, 2009. Plant chemical signalling affecting aphid-plant interactions . Second cycle, A1E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Roos, Sofia, 2012. Innehåller stressad spenat mer antioxidanter? . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Rur, Mira, 2010. Measuring Garden Footprints. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Sandström, Jennifer, 2010. Interferences during analysis of polyphenols in fruit juices. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Sjöstrand, Joakim, 2012. Salmonella och verotoxinproducerande E. coli i färdigsallader.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Sjöstrand, Joakim, 2014. The effect of domestication on insect resistance in cotton : bioassays with the insect herbivores Spodoptera littoralis and Agriotes spp.. Second cycle, A2E. 2014: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Skytte af Sätra, Erika, 2013. The efficiency of the newly launched predatory mite Amblydromalus limonicus : biological control of thrips in cucumber. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Skytte af Sätra, Jonas, 2010. Biokol som jordförbättring i en mineraljord.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Skytte af Sätra, Jonas, 2013. Towards a function for an Arabidopsis protein involved in sucrose dynamics . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Tönnberg, Victoria, 2014. Integrerat växtskydd i jordgubbar : använda och möjliga strategier.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Waara, Susanna, 2011. Nektarresurser för parasitsteklar på vecklare i svensk äppelodling.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Weström, Erika, 2010. Sticklingsetablering av Sedum spp. för gröna tak : biokol som organiskt material i substrat.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Wyke, Louise, 2013. Differences in host plant preferences and olfactory physiology between populations of the moth Spodoptera littoralis established in Egypt and Benin. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Ögell Benediktsson, Axel Carl-Wilhelm , 2014. Äppeldoft från äppeljäst?.First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

This list was generated on Fri Nov 7 01:08:27 2014 CET. B Sandskär

Epsilons sökfunktion

http://stud.epsilon.slu.se/view/program/LY003.html