Historik

Dagens hortonomutbildning härstammar från en trädgårdsutbildning som inrättades på Alnarp år 1933. Utbildningen hade då namnet högre trädgårdskursen (HTK) och omfattade två års studier. År 1937 bildades en elevförening av elever från första och andra årskullen på HTK, som senare skulle få namnet Sveriges Hortonomförbund. Föreningen kom tidigt att ha en viktig betydelse för både yrkessamhörigheten och utbildningen.