Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta någon i förbundets styrelse.

E-post: kontakt@hortonom.se

STYRELSEN 2018

Ordförande: Victoria Tönnberg; 0708-16 10 85

Sekreterare: Therese Diderot

Kassör: Louise Wyke; 0734-34 65 96

Ledamot: Marianne Hellbe

Suppleant: Maria Hellström

Studeranderepresentant:  Jenny Östberg