Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta någon i förbundets styrelse.

E-post: kontakt@hortonom.se

STYRELSEN 2020

Ordförande: Victoria Tönnberg; 0708-16 10 85

Sekreterare: Therese Diderot; 0720-53 76 50

Kassör: Pauliina Jonsson

Ledamot: Agneta Sundgren

Suppleant: Maria Hellström

Studeranderepresentant:  Josefine Nordlander