Förbundsträd

Förbundsträdet i Alnarp

Vid förbundets 60-års jubileum planterades ett förbundsträd i Alnarpsparken. Det skedde under festliga former den 5 juni 1997. Trädet är en turbokastanj  Aesculus x hemiacantha. Det är en hybrid mellan hästkastanj och en japansk art (A. turbinata) från Tor Nitzelius samlingar. Trädet har donerats av dåvarande Inst. för trädgårdsvetenskap, SLU Alnarp.

Stamomfånget var vid 100 cm höjd:

2007 51 cm
2008 57 cm
2011 –
2012 76 cm
2013 79,7 cm
2014 84,0 cm
2015 87,5 cm
2016 91,2
2017 95 cm

 

uppdaterad 2018-04-18 IB