Förbundsträd

Förbundsträdet i Alnarp

Vid förbundets 60-års jubileum planterades ett förbundsträd i Alnarpsparken. Det skedde under festliga former den 5 juni 1997. Trädet är en turbokastanj  Aesculus x hemiacantha. Det är en hybrid mellan hästkastanj och en japansk art (A. turbinata) från Tor Nitzelius samlingar. Trädet har donerats av dåvarande Inst. för trädgårdsvetenskap, SLU Alnarp.

Stamomfånget var vid 100 cm höjd:

2007    51 cm
2008    57 cm
2011     82 cm (stålmåttband)
2012     76 cm
2013     79,7 cm
2014     84,0 cm
2015     87,5 cm

uppdaterad 2015-12-18 IB

 

 

Kommentarer inaktiverade.