Bli medlem

Att bli medlem i Hortonomförbundet är enkelt om du studerar på, eller har utexaminerats från, SLU:s hortonomutbildning. Du skriver ett mejl till kontakt@hortonom.se med rubriken Ny medlem.
Ange följande i mejlet:

Namn:

Gatuadress:
Postadress:
Telefon:

Arbetsplats:
E-post:
Ordinarie medlem eller studerande/pensionär?

Årsavgiften för 2020 är enligt årsmötets beslut: 75 kr för studerande/pensionärer och 150 kr för ordinarie medlem.

Vi skickar ett svarsmejl med ytterligare betalningsanvisningar. Man kan antingen betala via bankgiro eller via Swish. Vid båda alternativen är det viktigt att skriva sitt namn, så vi vet vem som har betalat.

Bankgiro 5790-4831

SWISH 123 502 03 83