aktiviteter, Inbjudan

Besök på Helgegården

Välkomna att följa med på ett besök på Helgegården i Skepparslöv tillsammans med Skånska Agronomklubben. En unik försöksanläggning för bevattnings- och vattenhushållningsfrågor! Försöksgården drivs av Hushållningssällskapet Skåne med målet att utveckla ett nationellt kunskapscentrum för bevattnings- och vattenhushållningsfrågor. Moderna bevattningssystem har nyligen sats i drift och fler kommer installeras under året. Mer finns att läsa… Läs mer Besök på Helgegården